VERZEKERING

Wat te doen bij een ongeval? 

!!! Alleen voor FFBMP-partners in verzekeringsorder !!! 

Op een FFBMP-markt

Zodra hij terugkeert naar de sportschool, vraagt ​​de gewonde partij een ongevalsverklaring aan bij de clubmanager of de vaste medewerker, die hij invult met de hulp van de clubverzekeringsmanager. 

Hij zal zorgvuldig alle rubrieken invullen, het stempel van de organiserende club aanbrengen en de handtekening van zijn manager. 

Binnen 24 uur gaat de gewonde naar het ziekenhuis of naar zijn arts, die het deel van de medische verklaring afmaakt. 

Neem na afloop contact op met het verzekeringsrapport en stuur het terug naar uw verzekeringsmanager (zie commissie). Dit rapport wordt door de clubmanager naar de provinciale verzekeringsmanager gestuurd. 

Ethias stuurt de verzekerde een dossiernummer en de verzekerde stuurt een bewijs van niet-terugbetaalde en terugbetaalde kosten naar Ethias (vraag deze bewijzen aan uw zorgverzekeraar en apotheek). 

Dit betreft ook lichamelijk letsel op het directe pad tussen huis en de plaats van wandelen, evenals op de terugweg. 

Bewaar uw participatiekaart. Het zal door het FFBMP worden vereist als bewijs van deelname.

Op een ADEPS-markt

... voor filialen van een FFBMP-club 

- Als de organiserende groep hetzelfde aangifteformulier heeft als de FFBMP-clubs, is de procedure hetzelfde. 

- Als de groep er geen heeft, schrijft hij op wit papier een ongevallenbewijs op zijn wandeling, met de identiteit van het slachtoffer, de precieze datum en plaats van het ongeval, de contactgegevens van getuigen, een duidelijke beschrijving van het ongeval, het stempel van ADEPS en de organiserende groep. Het document wordt gedateerd en ondertekend door een manager die zijn naam aangeeft. De geraadpleegde arts zal een medisch attest schrijven dat hij zal dateren en ondertekenen. 

De verzekering van de FFBMP dekt aangeslotenen tijdens elke ADEPS-wandeling: het is niet nodig om de verzekering ook aan ADEPS te betalen.

Op een wandeling in het buitenland of in Vlaanderen 

Laat de organisator een ongevalsrapport invullen. 

Laat de geraadpleegde arts binnen 24 uur een medisch certificaat invullen. 

Bewaar uw participatiekaart. Het zal door het FFBMP worden vereist als bewijs van deelname. 

Neem altijd uw registratiekaarten mee wanneer u naar het buitenland gaat om te wandelen: deze worden gebruikt als u bij uw terugkeer een fysiek ongeval heeft gehad.